แกนคอนกรีตสว่านบิต

พรีเมี่ยมเจาะคอนกรีตแกนบิตทำให้งานขุดเจาะมากขึ้นกว่าที่เคย ที่มีคุณภาพสูงของเพชรที่นำเข้า (อิตาลีแบรนด์ -“ธาตุหก”) ถูกนำมาใช้